Nacer antes de tempo altera as conexións cerebrais.

Os partos prematuros poden producir unha variedade de trastornos neurolóxicos, poden chegarse a producir trastornos de déficit de atención e autismo.

Un estudio de Kings College de Londres publicou en PNAS sospeita que nacer antes de tempo pode alterar a conectividade  entre duas áreas crave do cerebro,a corteza cerebral e o tálamo, e podrá estar na base dos déficit observados.

O tálamo é unha especie de centralita de comunicacións, situada nas profundidades do cerebro, polo que pasan case todos os estímulos que chegan a corteza cerebral. As conexións tálamo-corticales , son esenciais para a función cerebral e establécense temprano no desarrollo.

Os investigadores encontraron nos nacidos entre 37 e 42 semanas de xestación, tiñan unha estructura similar á dos adultos, por iso se di que as redes do cerebro están bastantes maduras no momento do nacemento.

Sin embargo, os bebes nacidos prematuramente – antes de 33 semanas de xestación – teñen menor conectividade entre o tálamo e determinadas áreas da corteza cerebral implicadas nas funcións cognitivas superiores.

Neno prematuro.

Para mais información: Aquí.